ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ finMed

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει στο έργο finMED: «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area»: Ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στην πράσινη ανάπτυξη μέσω υπηρεσιών συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V – B MEDITERRANEAN (MED) Cooperation Programme 2014 – 2020. Το finMED συγκεντρώνει 15 εταίρους από 9 μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, των εμπορικών επιμελητηρίων των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, των φορέων ανάπτυξης…Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης μέσω βελτιωμένης υλοποίησης πολιτικών στρατηγικών καθώς και μέσω της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών στρατηγικών σχημάτων προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση