Διεθνές Θεματικό Σεμινάριο και Επισκέψεις Μελετών του Έργου EPICAH στην Εσθονία

Στην πόλη Tartu, στη δεύτερη μεγαλύτερη και πιο γραφική πόλη της Εσθονίας, διεξήχθη με επιτυχία το Διεθνές Θεματικό Σεμινάριο και οι αντίστοιχες Επισκέψεις Μελετών του έργου EPICAH. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 & 7 Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Dorpat» , στο οποίο παρευρέθηκαν πάνω από 40 εκπρόσωποι όλων των εταίρων  του Διαπεριφερειακού Έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς», προκειμένου να συμμετάσχουν στις διήμερες εργασίες, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, από το Κέντρο για τη Διασυνοριακή Συνεργασία Peipsi (Peipsi CTC) της Εσθονίας.

Οι εργασίες του Θεματικού Σεμιναρίου προσέλκυσαν επίσης, το ενδιαφέρον πολλών τοπικών φορέων, οργανώσεων και  επαγγελματιών που σχετίζονται και δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, αλλά και της προστασίας διαχείρισης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιφερειακό επίπεδο, εκπρόσωποι των οποίων παρακολούθησαν από κοντά τις παρουσιάσεις και τις εισηγήσεις των ομιλητών.

Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων άπτονται της διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, αλλά και του τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια του 2ημέρου έλαβαν χώρα τα εξής:

  • Στις 5 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του έργου EPICAH, οι οποίοι αντάλλαξαν πληροφορίες και συζήτησαν για τα κύρια συμπεράσματα σχετικά με την επίσκεψη μελέτης και το Θεματικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις πόλεις Tokaj και Pilsen. Επιπλέον, έγινε επίσκεψη μελέτης στις πόλεις Setomaa και Võromaa με σκοπό την παρουσίαση και την ανάλυση των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν στις περιοχές αυτές, στη Νότια Εσθονία.
  • Η 2η μέρα του Διεθνούς Θεματικού Σεμιναρίου αφορούσε την πραγματοποίηση επίσκεψης στις δίδυμες πόλεις Valga (νότια Εσθονία) και Valca (Βόρεια Λετονία), οι οποίες χρησιμοποιούν το σύνθημα «Μία πόλη, Δύο Κράτη», διαθέτουν κοινή αστική συγκοινωνία και αποτελούν ένα πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης συνοριακού πολεοδομικού σχεδιασμού και τουρισμού. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών έργων “Livonian Cuilnary Route” και “Coastal Hiking”, καθώς και τα μοντέλα ανάπτυξης συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή Εσθονίας-Λετονίας.
  • Τέλος, η τρίτη ενότητα/ημέρα του Σεμιναρίου αφορούσε την επίσκεψη μελέτης στην μεγάλης αξίας πολιτιστική και ιστορική περιοχή Mulgimaa της νότιας Εσθονίας.

Η επιτυχία των διήμερων εργασιών του ευρωπαϊκού έργου EPICAH στην Εσθονία, έγκειται στο γεγονός ότι αναδείχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο βασικό στόχος, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη μεταφορά των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί, από την εφαρμογή καλών πρακτικών οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσω συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή της Εσθονίας- Λετονίας. Οι δράσεις αυτές, είναι 100% βιώσιμες και αξιοποιήσιμες μετά από την ολοκλήρωση αυτών των έργων, κι έχουν δημιουργήσει μια πρωτοποριακή αντίληψη σχετικά με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση