Διοργάνωση Συνάντησης Εμπλεκόμενων Φορέων Stakeholders Meeting

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, υλοποιούν την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00, Συνάντηση – Συζήτηση με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων με θέμα «Βελτίωση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της απόδοσης των χρηματοδοτικών εργαλείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης – Συζήτησης των εμπλεκόμενων φορέων, στοχεύουμε να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, διερευνώντας τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, αλλά και απόδοσης τους, με επίκεντρο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στην συνάντηση θα συμμετέχουν, πέραν των στελεχών υλοποίησης του έργου finMED, οι αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κος Λυσσαρίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και κος Βαβλιάρας Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης  Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, προσκεκλημένοι είναι οι φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης χρηματοδοτικών εργαλείων, ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ (https://kepa-anem.gr/), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (https://www.pepdym.gr/) και η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας (http://anko.gr/), μετά των στελεχών τους.

Το πλήρες Δελτίο τύπου εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση