Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πρόκειται για μια κοινή έκθεση που καταρτίστηκε από τους παρακάτω εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν 7 διασυνοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση