Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού προβολής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού προβολής για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση