Πρόσκληση σε Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας που αφορά στο έργο για την Επιχειρηματικότητα 2ης Ευκαιρίας με τίτλο Reborn: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe

Γενικές πληροφορίες του Έργου REBORN

Τίτλος: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ανταγωνιστικότητας προασπίζοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Περίληψη:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στο να αποφευχθεί η «συνεχιζόμενη απώλεια του δυναμικού επιχειρηματικότητας», υποστηρίζοντας στο μέτρο του δυνατού & στο πλαίσιο των προδιαγραφών του έργου, την ικανότητα εκείνων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & των αυτοαπασχολούμενων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα δραστηριοποίησης, να παραμείνουν ενεργοί επιχειρηματικά & επαγγελματικά. Το έργο REBORN προσπαθεί να συμβάλει στην οριζόντια υποστήριξη εκείνων που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, στην ενίσχυση των στρατηγικών & των μέτρων που μπορεί να λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του «στιγματισμού» των επιχειρηματιών που προκύπτει από τη δυσχερή οικονομική θέση ή ακόμα & την απειλή χρεοκοπίας.

Για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο θα προετοιμαστεί μέσω του έργου ένα ειδικό εργαλείο πολιτικής για επιχειρήσεις – επιχειρηματίες της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, εμπόδιο στη διατήρηση τους στην αγορά με ανταγωνιστικά κριτήρια, με δεδομένες & τις δυσκολίες υποστήριξης από το τραπεζικό σύστημα.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας προσκαλούμε σε Ειδική Θεματική Συνάντηση Εργασίας, με θέμα τη συνέργεια του έργου Reborn με το έργο EWE (Early Warning Europe) που υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στη συνάντηση θα γίνει αναλυτική ενημέρωση του τρόπου υλοποίησης της συνεργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θα διευκρινιστεί ο βαθμός εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων στην υλοποίησή του.

Η συνάντηση που γίνεται σε συνεργασία με το ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας θα λάβει χώρα την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 19.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΔΕ του ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας η οποία βρίσκεται στον 1ο όροφο, Μπουσίου & Εστίας στην Κοζάνη.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την επιβεβαίωση συμμετοχής σας.

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Μαυροματίδης

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση