Πρόσκληση σε Συνάντηση του Δικτύου των Εμπλεκομένων Μερών που αφορά στο έργο για την Επιχειρηματικότητα 2ης Ευκαιρίας με τίτλο Reborn: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe

Γενικές πληροφορίες του Έργου REBORN

Τίτλος: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ανταγωνιστικότητας προασπίζοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Περίληψη:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στο να αποφευχθεί η «συνεχιζόμενη απώλεια του δυναμικού επιχειρηματικότητας», υποστηρίζοντας στο μέτρο του δυνατού & στο πλαίσιο των προδιαγραφών του έργου, την ικανότητα εκείνων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & των αυτοαπασχολούμενων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα δραστηριοποίησης, να παραμείνουν ενεργοί επιχειρηματικά & επαγγελματικά. Το έργο REBORN προσπαθεί να συμβάλει στην οριζόντια υποστήριξη εκείνων που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, στην ενίσχυση των στρατηγικών & των μέτρων που μπορεί να λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του «στιγματισμού» των επιχειρηματιών που προκύπτει από τη δυσχερή οικονομική θέση ή ακόμα & την απειλή χρεοκοπίας.

Για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο θα προετοιμαστεί μέσω του έργου ένα ειδικό εργαλείο πολιτικής για επιχειρήσεις – επιχειρηματίες της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, εμπόδιο στη διατήρηση τους στην αγορά με ανταγωνιστικά κριτήρια, με δεδομένες & τις δυσκολίες υποστήριξης από το τραπεζικό σύστημα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου REBORN επιδιώχθηκε και δρομολογήθηκε συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με το έργο Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters (EWE).

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας προσκαλούμε στη Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών με θέματα:

  • Ενημέρωση για την πρόοδο του έργου Reborn
  • Ενημέρωση για το 3ο Θεματικό Διεθνές Εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη 11 & 12 Απριλίου 2018
  • Ενημέρωση – Συζήτηση για τις εξελίξεις σχετικά με τη συνεργασία με το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ για το έργο EWE – Early Warning Europe
  • Οι καλές πρακτικές των εταίρων & η δυνητική σύνδεση με το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

Η συνάντηση που γίνεται σε συνεργασία με το ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας θα λάβει χώρα την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΔΕ του ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, η οποία βρίσκεται στον 1ο όροφο, Μπουσίου & Εστίας στην Κοζάνη.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει στις 19.00 μ.μ. με διευρυμένη συμμετοχή φορέων, Ειδική Θεματική Συνάντηση με θέμα τη συνέργεια του έργου Reborn με το έργο EWE (Early Warning Europe) που υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Θα γίνει αναλυτική ενημέρωση του τρόπου υλοποίησης της συνεργασίας του Ινστιτούτου με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θα διευκρινιστεί ο βαθμός εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων στην υλοποίησή του.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας.

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Μαυροματίδης

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση