Πρόσκληση στην 6η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου EPICAH/ INTERREG EUROPE

Με την παρούσα σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 6η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη) την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 09.00 π.μ.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση