Τρόποι επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Δεδομένου των οδηγιών και των εγκυκλίων της Πολιτείας για περιορισμό των μετακινήσεων, του συγχρωτισμού των πολιτών και εργαζομένων, των συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους και όλων των υπολοίπων μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), σας παρακαλούμε  να αποφεύγετε την επίσκεψη στους χώρους μας χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση.

Σας ενημερώνουμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει να λειτουργεί και με τηλεργασία των στελεχών του καταβάλλοντας προσπάθεια για την επαρκή λειτουργία των διαδικασιών πληρωμής έργων και υπηρεσιών. Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με ηλεκτρονικές υπογραφές. Σε περίπτωση  αναγκαιότητας αποστολής «φυσικού» φακέλου (εφόσον τα πρωτότυπα δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή) να αποστέλλεται το σύνολο του φακέλου ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπη με ηλεκτρονικές υπογραφές ή σκαναρισμένο). Το συνολικό μέγεθος αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) να μην υπερβαίνει τα 25MB.

Η αποστολή των εγγράφων να γίνεται ηλεκτρονικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και να αποφεύγονται οι προσκομίσεις με ταχυμεταφορές (courier) ή άλλο άτομο.

Τα email και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των στελεχών του ΠΤΑ δίνονται στο https://pta.pdm.gr/contact/ και στο info@pta.pdm.gr για αποστολή εγγράφων.

Τηλέφωνο Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας: 2461350992  (ώρες: 07.30 – 15.30) ή εναλλακτικά τηλέφωνο Διευθυντή: 2461350971.

 

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση