Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου – Κωδικοί απασχόλησης 101 & 102

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate‐Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate‐Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη προκήρυξη εδώ

Βοηθητικά αρχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση