Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την εγγραφή τους σε Μητρώο – Κατάλογο Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν διαδικασίες Έρευνας & Ανάπτυξης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την εγγραφή τους σε Μητρώο – Κατάλογο Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν διαδικασίες Έρευνας & Ανάπτυξης.

Η Δομή Στήριξης της RIS/ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε Μητρώο Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναπτύσσουν διαδικασίες Έρευνας και Ανάπτυξης.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί κατάλογος επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η σύσταση Μητρώου / Καταλόγου στοχεύει στη χαρτογράφηση των φορέων επιχειρηματικότητας που αναπτύσσουν ήδη έρευνα ή/και επιθυμούν να αναπτύξουν στο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις καλούνται  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/FHJAAMcp99CAxmQ38

Η φόρμα θα παραμένει διαρκώς ανοικτή και θα επικαιροποιείται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της Δομής στήριξης RIS / ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

 

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση