• Έργο | BRIDGES, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ - European Projects
  Θεματική | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
  Έτος |
  more
 • Έργο | Μελέτη, Παρέμβαση Επιστημονικού Φορέα
  Θεματική | ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΞΗΡΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ
  Φορέας | ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Έτος | 2022
  more
 • Έργο | Εμπειρογνωμοσύνη
  Θεματική | ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  Φορέας | Green Tank
  Έτος | 2022
  more
 • Έργο | Προμελέτη Σκοπιμότητας - Prefeasibility Study
  Θεματική | ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Φορέας | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  Έτος | 2010
  more
 • Έργο | Υποστηρικτική Μελέτη
  Θεματική | ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
  Έτος | 2017
  more
 • Έργο | Εμπειρογνωμοσύνη
  Θεματική | ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε.
  Έτος | 2012
  more
 • Έργο | Υποστηρικτική Μελέτη
  Θεματική | ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε., ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Έτος | 2011, 2012, 2014
  more
 • Έργο | Προμελέτη Σκοπιμότητας - Prefeasibility Study
  Θεματική | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ, ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
  Φορέας | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Έτος | 2021
  more
 • Έργο | Οικονομική & Τεχνική Αξιολόγηση, Προμελέτη Σκοπιμότητας - Prefeasibility Study
  Θεματική | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Φορέας | ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Έτος | 2021
  more
 • Έργο | Μελέτη
  Θεματική | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Φορέας | WWF
  Έτος | 2021
  more

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση